Serviciul Salvamont și de Protecție a Rezervației   @   Masivul Ceahlău

În eventualitatea unui accident sau a unei situații deosebite puteți da alarma la cabanele Dochia, Fântânele, Izvorul Muntelui și stațiunea Durău sau direct la dispeceratul național al Serviciului Salvamont (se formeaza 0 și se apasă tastele S, A, L, V, A, M, O, N, T - 0725826688).

în Piatra-Neamț (Compartiment Economic): tel.: 0233.236.290; fax.: 0233.236.290
la baza de intervenție Durău tel.: 0372.780.106; 0233.256.009
la baza de intervenție Dochia: tel.: 0372.780.105

Pentru alte informații, Serviciul Salvamont Neamț mai poate fi contactat și la adresa:
- str. Alexandru cel Bun nr. 27, Piatra-Neamț, 610004;
- e-mail: salvamont_neamt@yahoo.com

Site-ul Serviciului Salvamont Neamț: http://www.salvamont-neamt.ro

Informații despre Serviciile Salvamont din alte zone montane găsiți la http://www.salvamont.org.

Scurt istoric

Serviciul Salvamont și Protecție a Rezervației Ceahlău - logo

Turismul nesupravegheat practicat în anii din urmă a avut un impact negativ asupra Masivului Ceahlău. S-a ajuns astfel ca la începutul anului 1994 ecosistemele montane să sufere distrugeri importante. Monumentele ale naturii, precum floarea de colț, sângele voinicului sau ghințura galbenă, au ajuns să fie recoltate și comercializate ilicit. Însă cel mai afectat a fost jneapănul, pe care "turiștii" îl tăiau pentru foc sau căruia îi recoltau mugurii, stopându-i astfel dezvoltarea.

Datorită micșorării suprafeței acoperite cu jneapăn și a distrugerii platoului central prin campări excesive, debitul izvoarelor a scăzut semnificativ, unele dispărând complet. Aceast fapt a dus la reducerea considerabilă a numărului de animale specifice zonei înalte.

Semnalul de alarmă tras de de Centrul Județean Salvamont Neamț nu a rămas fără ecou, astfel că în anul 1995 Consiliul Județean Neamț elaborează primul plan de măsuri urgente pentru protecția arealului.
În 1996, prin Decizia 40/18.04.1996 și în baza Legii 137, Consiliul Județean Neamț împuternicește membrii Centrului Salvamont să constate infracțiunile și faptele contravenționale prevăzute în legea protecției mediului.
Astfel a demarat o puternică campanie împotriva celor care distrugeau ecosistemul din masivul Ceahlău. În paralel cu aceasta au început și alte acțiuni de protejare a rezervației, prin închiderea și scoaterea din circulația turistică a unor trasee, înnoirea marcajelor traseelor rămase, prin delimitări și amenajări speciale pentru campare, amplasarea de panouri de avertizare, editarea de hărți și pliante pentru informarea turiștilor.

Membri ai echipei Salvamont

Acționând uneori în forță, cu echipe bine pregătite profesional și din ce în ce mai bine dotate material, primele rezultate nu au întârziat să apară:
- s-a stopat devastarea platoului central și camparea necontrolată;
- s-a redus tăierea de jnepeni;
- în zonele cu flori de colț și capre negre (zone supravegheate permanent), s-a constatat o înmulțire a exemplarelor.

Parcul Național Ceahlău a trecut în proprietatea CJ

În anul 2004, după îndelungi discuții între reprezentanții Direcției Silvice, proprietar al pădurilor din Masivul Ceahlău, și ai Consiliului Județean, care a administrat Parcul Național Ceahlău în ultimii 7 ani, ultima locație a trecut în proprietatea administrației. Aceasta după ce Academia Română avizase și structura Consiliului Științific al Parcului Național Ceahlău. "Consiliul își asumă responsabilitatea pentru toate activitățile care vizează biodiversitatea parcului. Aici nu se va desfășura nici o activitate, cum ar fi pășunatul, igienizări, lucrări forestiere sau introducerea de noi specii de plante și animale, fără consultarea acestui organism", declara șeful Serviciului Salvamont, dl Raul Papalicef. Această decizie a fost luată în urma monitorizării rezultatelor din ultimii 7 ani ale activității de ecologizare a parcului, derulată de CJ cu ajutorul salvamontiștilor.

publicitate